Skip to content
EUSL Logo

EUSL Bemanning

Bemanning och rekrytering för medlemmar inom European Social Label

En del av EUSL Core | Care to Change the World

Introduktion

”Samhällsförändring kommer inifrån och börjar med att vara öppen och transparent.” För oss som verkar för målet om att skapa ett bättre samhälle så går det inte att ha någon dold agenda eller inte vara transparent. Istället blir det en förtroendefråga som måste tålas att synas, vridas och vändas på utifrån varje tänkbart perspektiv. European Social Label som består av flera olika verksamheter, föreningar, bolag, stiftelser med flera valde därför att sätta upp en sida för att redovisa vårt löpande arbete. 

Möten, möten, möten…

Den första att erkänna att möten är bland det tråkigaste som finns är ägarna av European Socia Label men i många fall är de också ett nödvändigt ont. Här ska vinstdrivande företag, idéburna verksamheter, stiftelser och föreningar komma överens om hur vi skapar morgondagens inkluderande samhälle tillsammans med näringslivet. Det är förstås lättare sagt än gjort. Här kommer en förklaring för hur vi arbetar och redovisar vårt arbete för omvärlden.

Inledning

European Social Label är en av fyra divisioner som i sin tur har fyra divisioner under sig. Varje underdivision är sedan indelade i flera olika verksamheter. Exempel är European Social Label indelad i 21 marknadsområden med separat styrning. Tillsammans med EUSL Gruppens verksamheter är det cirka 80 verksamheter att hålla koll på. 

European Social Label Övergripande verksamheten

European Social Label Sverige Medlemsorganisationen

EUSL Gruppen Motorn för ett inkluderande samhälle

EUSL Core Verksamhetsfabriken

ECSR Gruppen För återförsäljare och leverantörer

EUSL Foundation Den medlemsdrivna stiftelsen

Avslutning

Oavsett vad som sker inom European Social Label redovisas det här. Allt överskott går in i vår stiftelse, EUSL Foundation, och sedan tillbaka ut i samhället. Här i styrelserummen kan man följa utvecklingen i varje verksamhet, motioner, diskussioner med mera och sedan kan man följa utfallet via EUSL Foundation eller vår egen nyhetssida European News Flash, EUNF.

Kontakta oss

Vi vill alltid höra ifrån er! Beröm, kritik, förslag, synpunkter, har vi kanske brustit i något? Oavsett vilket är det lika välkommet. Kontakta oss via mail, telefon eller varför inte sända oss ett meddelande direkt via hemsidan!

sv_SESwedish