Skip to content
EUSL Logo

EUSL Boardrooms

Om våra styrelserum

European Social Label | Care to Change the World

EUSL Logo

Våra styrelserum

European Social Labels uppdrag är att lösa Sveriges och Europas integrationsutmaningar. Detta ska låta sig göras genom att det ska vara attraktivt för små och medelstora företag att arbeta med människor i utanförskap. För att lösa detta i praktiken var European Social Label tvungen att vrida och vända på hela resonemanget och göra en ordentlig genomlysning på problemen – och lösningarna – som fanns och utifrån det skapa moderna lösningar som också är hållbara och i de flesta fall positiva. 

Ett återkommande problem har varit att förstå helhetsbilden. Erfarenheten säger att ytterst få klarar det, inte ens våra politiker som hellre ser det från ett ideologiskt perspektiv snarare än ett logiskt dito. Det är här European Social Label kommer in i bilden. Ska det göras attraktivt för små och medelstora företag så måste de känna att de gör en investering och får något tillbaka. 

Något som är enkelt att prata om men betydligt svårare att leva med är transparensen. Transparens är viktigt hur flera perspektiv; Dels handlar det om en förtroendefråga, dels handlar det om att medlemmar ska känna att det händer något och mycket mer där emellan. Därför har European Social Label valt att göra sina styrelserum till offentliga handlingar och de kommer presenteras här löpande allt eftersom. 

EUSL Logo

Antalet styrelser är en utmaning

Den första verksamheten blev en andra, en tredje, en fjärde och så vidare. Det skapades geografiska indelningar, stiftelser och skolor. Allt är långt ifrån på plats ännu men när European Social Label väl är på plats beräknas det vara över 100 individuella verksamheter som ska samarbeta och styras mot ett gemensamt mål. För att inte tala om de medlemmar som är med oss. I Sverige är målet att ha 3%, cirka 34 500, av alla företagare som medlemmar, vilket kommer krävas en viss administration för att alla ska känna sig sedda. 

EUSL Logo

Ett gemensamt mål

Ingen ska behöva vara utan sysselsättning i mer än 30 dagar. Det är European Social Labels uttalade mål. Detta uppnås tillsammans med det hundratal organisationer som ingår i verksamheten, våra medlemmar och myndigheter. Målsättningen är att kunna föra samman den idéburna och den privata sektorn. För att klara detta behövs en hög transparens för vad vi gör och framför allt hur vi gör det. Utan att verksamheten ska upplevas som toppstyrd ska en flexibel modell mejslas fram genom tydlig ledning med geografiskt individuella mål. Detta är anledningen till att ha så många separata verksamheter som det ändå är. För att målet ska nås måste enskilda delar kunna skilja ut sig, göra något nytt eller något annorlunda. Verksamheten blir så transparent som det bara är möjligt samtidigt som vi här kan presentera vad som sker i södra delarna av landet utan att påverka de norra delarna, eller tvärt om.

sv_SESwedish